Zespół NCI

Główny Analityk ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego

dr Adam Lelonek

Doktor nauk politycznych, były wieloletni wykładowca, dziennikarz, a także współpracownik i ekspert wielu organizacji pozarządowych...

Doktor nauk politycznych, były wieloletni wykładowca, dziennikarz, a także współpracownik i ekspert wielu organizacji pozarządowych. Przez ostatnie lata pracował z zagadnieniami z obszaru wojny informacyjnej i psychologicznej. Na doświadczenie zawodowe składają się pełnione wcześniej funkcje i stanowiska: prezesa Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, eksperta Fundacji Pułaskiego i Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych, analityka portalu CyberDefence24.pl, członka Zarządu Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina, zastępcy redaktora naczelnego portalu PolUkr.net oraz dziennikarza portalu Defence24.pl.
Zainteresowania badawcze: zagrożenia informacyjne, w szczególności dezinformacja, narracje i inne formy manipulacji informacją, operacje informacyjne i psychologiczne, stosunki międzynarodowe, Europa Środkowo-Wschodnia, Stany Zjednoczone
Redaktor / Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Konrad Mazurek

Ukończył Telekomunikację na Politechnice Wrocławskiej, na co dzień zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze finansowym, gdzie odpowiada za tworzenie i utrzymywanie wizji...

Ukończył Telekomunikację na Politechnice Wrocławskiej, na co dzień zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze finansowym, gdzie odpowiada za tworzenie i utrzymywanie wizji, strategii i programu przedsiębiorstwa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zasobów informacyjnych i technologii. Opracowuje i wdraża procesy w całym przedsiębiorstwie w celu zmniejszenia ryzyka związanego z informacją i technologią informacyjną, reakcja na incydenty, ustanawianie odpowiednich standardów i kontrolowanie, zarządzanie technologiami bezpieczeństwa oraz kierowanie tworzeniem i wdrażaniem polityk i procedur. Uczestniczy w pracach związanych z dostosowaniem sektora finansowego do Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. Entuzjasta security awareness, uważa że edukacja i uświadamianie społeczeństwa w zakresie cybersecuirty, to bardzo duży krok w stronę poprawy bezpieczeństwa użytkowników, a co za tym idzie i systemów.
Członek Rady

Tomasz Jasiński

Absolwent kierunku zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim...

Absolwent kierunku zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe z prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadził działalność gospodarczą ARTSIGNUM Tomasz Jasiński. Pracował jako Specjalista ds. obsługi klienta, Dyrektor operacyjny w PromoSMS.com; Chief Operating Officer w rebug.io; Wiceprezes Zarządu w MEXT Sp. z o.o.; Koordynator pilotażowej edycji projektu asperIT w Europejskiej Fundacji Aktywizacji Społecznej EFAS; Prezes Zarządu Fundacji w Europejskiej Fundacji Aktywizacji Społecznej EFAS.
Project Manager

Marzena Wasilewska

Pedagog, trenerka umiejętności miękkich, koordynatorka projektów. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała także Zarządzanie Organizacją...

Pedagog, trenerka umiejętności miękkich, koordynatorka projektów.
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała także Zarządzanie Organizacją oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła liczne kursy podnoszące kwalifikacje, między innymi: Szkołę Trenerów Stowarzyszenia CEL, Polską Szkołę Trenerów AEGEE, Kurs Liderów Grup Organizacji Pozarządowych, Kurs Liderów Grup Instruktorskich. Doświadczenie zdobywała w wielu Organizacjach Pozarządowych na terenie Wrocławia i Legnicy, jako Koordynatorka Projektów i Trenerka. Obecnie także Wiceprezes do spraw Pracy z Kadrą w Organizacji Harcerskiej Pro Mundi, gdzie zajmuje się kształceniem Młodych Liderów oraz wpieraniem w rozwoju Dzieci i Młodzieży.
Prywatnie: Instruktorka harcerska w stopniu podharcmistrza, niegdyś licencjonowana zawodniczka tenisa stołowego, uwielbia taniec, interesuje się zdrowym stylem życia. Fanka kuchni indyjskiej, dobrej książki i równie dobrej muzyki.
Członek Rady

Kazimierz Szepiela

Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys...

Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Pracował jako trener podczas projektów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Koordynator Programów Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw oraz Mikrogranty NGO – funduszy dotacyjnych na rzecz oddolnych inicjatyw społecznych. Członek Zarządu Fundacji Umbrella oraz Instytutu Edukacji Społecznej.
Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją, w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Zainteresowania: podróże, gotowanie, koszykówka, pływanie, popkultura lat 80.