Analizy
23 grudnia 2020

Leksykon bezpieczeństwa informacyjnego cz. 3

Podatność – rozumiana jest jako błąd, słabość lub niedoskonałość zarówno w kontekście systemu lub jednostki; Występowanie podatności powoduje brak odporności na jakieś zagrożenie lub oddziaływania wynikające z otoczenia/środowiska; Badania nad…
Analizy
22 grudnia 2020

Leksykon bezpieczeństwa informacyjnego, cz. 2

Sposoby rozprzestrzeniania i/lub manipulacji informacją Misinformation - tłumaczone na język polski jako wprowadzanie w błąd, co nie do końca oddaje znaczenie tego słowa w języku angielskim; Termin pojawia się też…
Analizy
21 grudnia 2020

Leksykon bezpieczeństwa informacyjnego, cz. 1

Podział i rodzaje informacji Informacja – określone dane, wyrażone w formie znaków językowych lub innych symboli, dźwiękowej, graficznej, wideo, binarnej lub innych, jak chociażby gesty czy zachowania; Może opisywać konkretny…