Skip to main content

W poprzednich artykułach skupiałem się miedzy innymi na sztucznej inteligencji, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Podstawą rozwoju tej nowej gałęzi informatyki jest pochłanianie i przetwarzanie coraz większych ilości informacji nazywane Big Data. Świat szybko zmierza w kierunku społeczeństwa opartego na danych. Dane to informacje, które są uzyskiwane, generowane lub wytwarzane za pomocą technologii lub natury i przechowywane lub przekształcane w informacje, za pomocą przechowywania i przetwarzania danych. W obecnej erze gromadzenie i przetwarzanie Big Data pomaga ludzkości osiągnąć nowe wyżyny w technologii, opiece zdrowotnej, transporcie, edukacji i wielu innych obszarach. W dzisiejszych czasach Big Data jest naprawdę wszechobecna. Czasami możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie. Coraz trudniej jest funkcjonować w społeczeństwie bez obecności Big Data. Wiele zmian jest tak subtelnych i wygodnych, że ledwo je zauważamy. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Big Data jest dziś wszędzie.

Ludzki mózg nie jest w stanie zgłębić ilości generowanych dzisiaj danych. Szacuje się, że w 2008 roku utworzono 14,7 eksabajtów (czyli miliard gigabajtów) danych. Od 2014 do 2016 roku powstało 90% istniejących danych na świecie. Każdego dnia przyczyniamy się do tego korzystający ze swoich urządzeń przez Internet, tworząc duże zbiory danych z każdym kliknięciem, udostępnieniem, polubieniem i przesłanym linkiem. Ogromne ilości danych cyfrowych, których przetwarzanie ma na celu pozyskanie nowych informacji lub nowej wiedzy, to właśnie Big Data.

Postęp technologiczny oraz dynamiczna ewolucja Internetu rozwinęły pojęcie Big Data, dzięki czemu możliwości pracy na danych oraz szybkość ich przetwarzania nabierają nowej jakości. Definicja Big Data odnosi się do dużych, przyrastających, zmiennych danych, których przetwarzanie oraz analiza może być niezwykle wartościowa.

Gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie dużych ilości informacji nie jest wynalazkiem nowoczesności. Tego typu działania, w mniejszym lub większym stopniu, prowadzone są od dawna. Idea Big Data wykrystalizowała się na początku tego stulecia. Wtedy tez powstała definicja Big Data podporządkowująca ogromne pokłady informacji trzem „V”: volume (ilość), velocity (szybkość) oraz variety (różnorodność). Tej krystalizacji idei dokonał analityk Doug Laney. Pierwsze „V” – volume (ilość) – to gromadzenie danych pozyskiwanych z różnych źródeł, jak na przykład media społecznościowe, transakcje, dane przekazywane pomiędzy urządzaniami. Drugie „V” – velocity (szybkość). Te działania mają ściśle określone ramy czasowe, gdyż operacje na danych muszą odbywać się ekspresowo.Trzecie „V” – variety (różnorodność) – dotyczy wielości formatów, w jakich dane są dostarczane np. dokumenty tekstowe, załączniki, wiadomości email, pliki audio, video itp.

 W miarę generowania coraz większej ilości danych i użyciu Big Data, łatwiej jest je zbierać i organizować. Organizacje używają narzędzi do zbierania danych, takich jak algorytmy komputerowe lub sztuczna inteligencja. Dzięki temu mogą szybko przetwarzać i analizować ogromne ilości danych. Pozwala im to również na łatwe przechowywanie i dostęp. W ten sposób ludzkość osiąga nowe wyżyny osiągnięć, ewoluując w społeczeństwo oparte na informacji, która magazynowana jest w danych. Wielu ekspertów przewiduje nawet, że następnym kluczowym zawodem będzie rola analityka danych, który miałby być odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych na potrzeby tworzenia nowego oprogramowania, systemów i algorytmów. To stanowisko będzie również powiązane z ekspertami w dziedzinie matematyki, inżynierii i innych dziedzin a celem pracy będzie projektowanie nowych algorytmów do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Już teraz Big data jest wykorzystywane do identyfikowania problemów społecznych i znajdowania rozwiązań. Na przykład: Kilka rządów wykorzystuje Big Data do poprawy usług opieki zdrowotnej dla swoich populacji. Używają go do monitorowania różnych chorób i epidemii, aby zapewnić, że ich systemy opieki zdrowotnej działają optymalnie przez cały czas. Ponadto naukowcy wykorzystują narzędzia analizy danych do badania trendów klimatycznych i przewidywania przyszłych warunków pogodowych itp. Wynikające z tych analiz przynoszą zmiany w rolnictwie, przemyśle i innych. Można od razu wdrożyć wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.

Obecnie Big Data to podstawa w działaniu wielu sektorów gospodarki. Niezwykle istotny jest sposób zarządzania danymi, gdyż to te procesy wpływają w największej mierze na wartość tych informacji. Zatem nie ilość, a jakość i metoda przetwarzania Big Data są najbardziej istotne. Dane skutecznie usprawniają działanie konkretnej branży, pozwalają na jeszcze lepszą decyzyjność, wspomagają tworzenie skutecznych strategii, zmniejszają koszty, redukują czas pracy, umożliwiają tworzenie oferty doskonale dopasowanej do oczekiwań klienta. Rozwój jaki zapewnia Big Data został dostrzeżony przez wiele branż. Obecnie z tego typu danych korzystają instytucje sektora publicznego, banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz wiele innych.

Korzyści z używania narzędzi Big Data są niezaprzeczalne, dlatego dziedzina ta rozwija się bardzo prężnie. Sposób wykorzystania danych decyduje o efektach. Big Data skutecznie redukuje czas oraz koszty, tworzy atrakcyjną ofertę dla klientów oraz umożliwia podejmowanie dobrych strategicznie decyzji i działań. Zdobycze technologii, tworząc nowe narzędzia, umożliwiają jeszcze bardziej skuteczną analitykę, której efekty wykorzystywane są w biznesie oraz wielu sektorach gospodarki. Inwestycja w rozwój narzędzi Big Data, której celem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz analiza danych to lokata w rozwój i przyszłość biznesu, ale nie tylko. Big Data to również cenne źródło oraz narzędzie w rozwoju koncepcji IoT [1] polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wymianie danych przez  przedmioty. Dane te wykorzystywać będą już powstające inteligentne domy i budynki, inteligentne miasta, sieci zdrowia, przedsiębiorstwa i przemysł, systemy energetyczne, systemy pomiarowe, monitorowanie środowiska i zagrożeń oraz wiele innych. Bez wątpienia Big Data to przyszłość technologii.

Big Data to technologia, która bardzo mocno się rozwija i w powiązaniu z uczeniem maszynowym oraz sztuczną inteligencją najpewniej będzie stanowiła jedną z głównych gałęzi rozwoju ludzkości. Przetwarzanie dużej liczby danych stanowi obecnie największe wyzwanie technologiczne, ale możliwości jakie płyną z wykonywanych analiz mają wpływ na niemal każdy z aspektów naszego życia i w coraz większym stopniu będą wpływały na nasze życie w dużej mierze je ułatwiając. Oczywiście zagadnienie przetwarzanie dużej ilości danych gromadzonych np. na portalach społecznościowych budzi kontrowersje etyczne związane z możliwościami pozyskania i analizowania. Wyzwań i zagrożeń, które płyną z wykorzystania Big Data jest coraz więcej. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego odwrót nie jest już możliwy. Rubikon technologiczny został już przekroczony.

dr Karol Kwietniewski Autor specjalizuje się w zagadnieniach stabilności politycznej na obszarze postradzieckim, propagandzie, dezinformacji oraz walce informacyjnej. Twórca kanału YT – Wojna o pokój LINK


[1] ang. Internet of Things – Internet rzeczy, Internet przedmiotów

Close Menu
Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa

ul. Nowogrodzka 64 lok. 43
02-014 Warszawa

NIP: 8971786007
KRS: 0000437413