Skip to main content
Wiadomości

Ekspercki okrągły stół “Zagrożenia informacyjne w czasach globalnej pandemii. Nowe wyzwania i możliwości dla sektora NGO”

Dodane przez 3 listopada 202010 listopada, 2020Brak komentarzy

Debata organizowana przez Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa informacyjnego w nowych uwarunkowaniach globalnej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz nowym szansom, ale i wyzwaniom dla sektora NGO. Jest też okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy think tankami, wyspecjalizowanymi w pracy z zagrożeniami informacyjnymi. Wydarzenie jest częścią GovTech Festival.

Data: 17 listopad 2020
Godzina: 12:00-14:30
Debata prowadzona będzie on-line.
Językiem debaty będzie angielski.

Paneliści:
dr Rumena Filipova, Center for the Study of Democracy (Bułgaria)
Marta Kowalska, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (Polska)
Marko Pankovski, Institute for Democracy „Societas Civilis“ (Północna Macedonia)
Oana Popescu-Zamfir, GlobalFocus Center (Rumunia)
Joanna Rohozinska, International Republican Institute, the Beacon Project (USA)
Roman Shutov, Zinc Network (Ukraina)
Jonáš Syrovátka, Prague Security Studies Institute (Czechy)
Dmitri Teperik, International Centre for Defence and Security (Estonia)
Moderator: dr Adam Lelonek

The debate organized by the National Cybersecurity Institute and is dedicated to the information security issues in the new conditions of the global SARS-CoV-2 pandemic as well as new opportunities, but also challenges that it causes for the NGO sector. Additionally, it is an opportunity to exchange views, experiences and good practices between think tanks specialized in working with information threats.

The event is a part of GovTech Festival.

Expert roundtable discussion: “Information threats in times of global pandemic. New challenges and opportunities for the NGO sector
Date: November the 17th 2020
Time: 12:00-14:30
Venue: On-line / MS Teams
The language of the roundtable is English.
Panelists:
dr Rumena Filipova, Center for the Study of Democracy (Bulgaria)
Marta Kowalska, Center for Propaganda and Disinformation Analysis (Poland)
Marko Pankovski, Institute for Democracy „Societas Civilis“ (North Macedonia)
Oana Popescu-Zamfir, GlobalFocus Center (Romania)
Joanna Rohozinska, International Republican Institute, the Beacon Project (USA)
Roman Shutov, Zinc Network (Ukraine)
Jonáš Syrovátka, Prague Security Studies Institute (Czech Republic)
Dmitri Teperik, International Centre for Defence and Security (Estonia)
Moderator: dr Adam Lelonek, National Cybersecurity Institute (Poland)

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMISSION FORM

Close Menu
Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa

ul. Nowogrodzka 64 lok. 43
02-014 Warszawa

NIP: 8971786007
KRS: 0000437413